Vad kostar hemtjänst

Vad gäller prissättning av hemtjänst bestäms taxan i varje enskild kommun.

Även om taxorna kan variera mellan olika kommuner är de alltid inkomstprövade vilket innebär att taxan bestäms efter dina inkomster. Det finns en maxtaxa i hemtjänsten (det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser), den gäller oavsett var du bor eller vad du har för inkomst. För 2019 är denna maxtaxa 2089 kronor.

Har du frågor om hur du går till väga för att få ett biståndsbeslut eller har du frågor om prissättning av hemtjänsten i din kommun kan du vända dig direkt till din kommun.

Agaten  bedriver hemtjänst i många kommuner i Sverige. Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Agaten. Har du frågor till Agaten i din kommun kontakta kontakta oss gärna - kontaktuppgifter finner du via länken nedan.

Kontakta oss redan idag för mer information eller för att boka.