Corona, Covid-19

Just nu så lever vi i en tid då vård och omsorg är viktigare än någonsin tidigare. Vi på Agaten Hemtjänst har infört förstärkta rutiner samt införskaffat  full skyddsutrustning för all vår personal för att hantera nuvarande situation med Covid-19 på bästa möjliga sätt.

Förstärkta rutiner

Tre gånger varje dag desinficerar vi vårt kontor. Detta för att säkerställa att det inte finns någon möjlighet eller risk för smittspridning i våra egna lokaler.

Ingen i vår personal får jobba om man har minsta symptom på Corona, Covid-19. Istället tillämpar vi då full karantän i 14 dagar. Detsamma gäller om man av någon anledning befunnit sig i ett utsatt riskområde. Sedan en tid tillbaka har vi även infört reserestriktioner för all personal samt starka rekommendationer om vad som är lämpligt samt inte lämpligt att göra på sin fritid utanför jobbet.

Innan arbetsdagen början säkerställer vi att all personal är frisk och väl på jobbet har vi mycket tydliga och detaljerade riktlinjer hur handhygien och andra situationer som uppkommer i vårt dagliga arbete skall hanteras.

Vi vet att vi har en fantastisk personal med stort ansvarstagande från första början. Med ovanstående rutinerna är vi säkra på att alla ni som är kunder till oss kan känna er trygga trots rådande situation med Corona-Covid 19.

Skyddsutrustning

Det finns en uppfattning om att skyddsutrustning inte finns att tillgå. Detta är fel. Skyddsutrustning finns om man lägger ned tillräckligt mycket tid och pengar på att hitta det. Vi på Agaten Hemtjänst har gjort det då vi inte ser vad som kan vara viktigare än detta just nu. För oss står alltid våra kunders hälsa och säkerhet främst. Ingenting är viktigare.

Därför har all vår personal tillgång till visir, munskydd, engångsförkläden med långa armar samt handskar. Vi har även säkrat upp full tillgång till handsprit samt ytdesinfektionsmedel som vi använder frekvent och regelbundet.

Vi är medvetna om att det kan kännas konstigt att möta vår personal iförd skyddsutrustning men i de fall där det krävs gör vi detta för att värna om alla våra kunders säkerhet och för att säkra bästa möjliga vård och omsorg.

Kontakt

Vill ni veta mer om hur vi hanterar situationen med Corona, Covid-19 eller har frågor om vad vi kan göra för dig som kund eller blivande kund så kontakta Emelie Borgström på telefonnummer 0724-545 780 alternativt emelie.borgstrom@agatenhemtjanst.se